(+370 37) 39 15 55 gerunda@gerunda.lt Kalvarijos g. 7, LT-46349 Kaunas
Darbo laikas:
I-V: 8:00 - 17:00
VI: 8:00 - 14:00

Balnas OBD

Matmenys: Kaina:
1/2×1/2 6.70 €
3/4×1/2 7.60 €
1×1/2 8.90 €
1×3/4 10.20 €
1 1/4×3/4 10.70 €
1 1/4×1 12.30 €
1 1/2×3/4 14.10 €
1 1/2×1 16.30 €
1 1/2×1 1/4 17.90 €
2×1 19.60 €
2×1 1/4 21.90 €
2 1/2×1 29.00 €
2 1/2×1 1/4 30.40 €
2 1/2×1 1/2 33.40 €
3×1 35.10 €
3×1 1/4 38.00 €
3×2 43.70 €
4×1 1/2 51.80 €
4×2 52.90 €