(+370 37) 39 15 55 gerunda@gerunda.lt Kalvarijos g. 7, LT-46349 Kaunas
Darbo laikas:
I-V: 8:00 - 17:00
VI: 8:00 - 14:00

Trišakis

Matmenys: Kaina:
d110 (45′; 67′; 90′) 1.62 €
d40 (45′; 90′) 0.70 €
d50 (45′; 67′; 90′) 0.72 €
d75 (45′; 90′) 1.16 €