(+370 37) 39 15 55 gerunda@gerunda.lt Kalvarijos g. 7, LT-46349 Kaunas
Darbo laikas:
I-V: 8:00 - 17:00
VI: 8:00 - 14:00

Trišakis

Matmenys: Kaina:
d32 (45′, 67′, 90′) 0.80 €
d40 (45′,90′) 0.90 €
d50 (45′, 67′, 90′) 1.50 €
d50x32 (45′, 67′, 90′) 0.80 €