(+370 37) 39 15 55 gerunda@gerunda.lt Kalvarijos g. 7, LT-46349 Kaunas
Darbo laikas:
I-V: 8:00 - 17:00
VI: 8:00 - 14:00

Vamzdis

Matmenys: Kaina:
d110x3,2 (1000mm) 3.70 €
d110x3,2 (2000mm) 7.10 €
d110x3,2 (3000mm) 10.50 €
d110x3,2 (500mm) 2.20 €
d160x4,0 (1000mm) 6.70 €
d160x4,0 (2000mm) 12.10 €
d160x4,0 (3000mm) 17.80 €
d160x4,0 (500mm) 3.90 €
d200x4.9 (1000mm) 10.00 €
d200x4.9 (2000mm) 18.30 €
d200x4.9 (4000mm) 35.90 €
d200x4.9 (500mm) 6.00 €
Category: